Directe toegang Mensendieck

DTODirecte Toegang Mensendieck

De directe toegang (DTO)  maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Per 1 januari 2008 rechtstreeks naar de oefentherapeut Mensendieck, zonder dat u eerst naar de (huis)arts moet voor een verwijsbrief. Kort samengevat is dat de kern van de nieuwe voorziening Directe Toegankelijkheid Oefentherapie.

Wat is DTO?

Mensen met klachten die samenhangen met houding en beweging, weten zelf vaak heel goed wat ze nodig hebben. Voor veel van deze cliënten/patiënten is oefentherapie de aangewezen behandeling. Oefentherapeuten Mensendieck zijn bewegingsspecialisten bij uitstek. Zij kijken naar het verband tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes en stellen voor elke patiënt een individueel behandelprogramma samen. DTO geeft patiënten de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van hun huisarts, een oefentherapeut in te schakelen. De drempel verdwijnt en daardoor verbetert de toegang tot de zorg aanzienlijk. Voortaan kan de cliënt/patiënt de kortste weg naar de juiste behandeling nemen en, samen met zijn oefentherapeut Mensendieck, zo snel mogelijk aan zijn herstel gaan werken.

Hoe gaat DTO in z’n werk?

Screening: Wanneer u zich aanmeld zonder verwijzing van de huisarts zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening moet aan het licht brengen of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie zal u geadviseerd worden alsnog naar uw huisarts te gaan.

Onderzoek en behandeling: Wanneer er een indicatie is voor oefentherapie zal een onderzoek en behandeling volgen. Er zullen concrete afspraken gemaakt worden over de aard, de start, de duur en het te bereiken doel van de behandeling.

Is DTO voor iedereen?

In principe geldt de directe toegankelijkheid voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Het kan zijn dat (nog) niet elke zorgverzekeraar DTO vergoedt. Daarom adviseren wij iedereen die kiest voor de directe toegankelijkheid van een oefentherapeut Mensendieck: bekijk uw polisvoorwaarden en/of vraag uw oefentherapeut.

Vergoeding screening
Een screening wordt maar éénmaal per kalenderjaar vergoed. Dit houdt in dat wanneer een fysiotherapeut al een screening gedaan heeft er niet ook nog een screening door een oefentherapeut vergoed zal worden. Niet iedere zorgverzekeraar vergoed trouwens een screening. Bekijk je polisvoorwaarden daarom goed. Daarnaast wordt bij verschillende zorgverzekeraars een screening als een behandeling geteld. Wanneer een huisarts oefentherapie Mensendieck geadviseerd heeft, hoort er een verwijzing meegegeven te worden.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen of een email sturen. 023-5354580